Våra tjänster

Serverhall/Datacenter

Vi projekterar och installerar säker kraft till anläggningar som har behov av säkrad drift såsom serverdrift, samhällsviktiga anläggningar samt verksamhetskritisk tillverkning och industri. Vi ser till att kraftförsörjningen fungerar som den ska, med heltäckande säkerhet och tillgänglighet. Experter på kanalskensystem upptill 4000A.

Reservkraft

Vi levererar och installerar reservkraftslösningar. I samråd med våra partners så gör vi allt från markarbete, byggnation och montage av reservkraftsaggregat. Vi tar fram beräkningar och projektering av dimensionering av aggregat utförande av elanläggningen. Vi hjälper även till med tankning och lastprov.

Projektering

Från Idé till verklighet, Vi projekterar elanläggningar. Vi använder BricksCAD 3D, MagicCad 3D för våra ritningar samt Febdok för dimensionering och beräkningar. Dimensionering av belysningsanläggningar. Certifierade i KNX, Helvar Dalisystem. Certifierade för ECS Datanät och fiber

Entreprenader

Vi utför total- och utförandeentreprenader. Budgetsatta projekt på löpande räkning med öppen redovisning. Kontakta oss för referenser.

Service

Våra servicemontörer har lång erfarenhet både inom serverhallar och övriga kraftinstallationer. Vi har ett stort eget lager i Stockholm för snabba insatser. Vi erbjuder även nätverksinstallationer och fibersvetsning.