Projektering

Projektering

Från Idé till verklighet, Vi projekterar elanläggningar. Vi använder BricksCAD 3D, MagicCad 3D för våra ritningar samt Febdok för dimensionering och beräkningar. Dimensionering av belysningsanläggningar. Certifierade i KNX, Helvar Dalisystem. Certifierade för ECS Datanät och fiber