Serverhall/Datacenter

Serverhall/Datacenter

Vi projekterar och installerar säker kraft till anläggningar som har behov av säkrad drift såsom serverdrift, samhällsviktiga anläggningar samt verksamhetskritisk tillverkning och industri. Vi ser till att kraftförsörjningen fungerar som den ska, med heltäckande säkerhet och tillgänglighet. Experter på kanalskensystem upptill 4000A.